Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2016-2017 için tıklayın! Bölümleri, kontenjanları, lisans, önlisans, sınavsız geçiş bölümleri için açıktercih.com üniversite tercih robotu burada!

Adnan Menderes Üniversitesi, 1992 yılında Aydın'da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Aydın ilindeki tek üniversitedir. Öğrenci sayısı 2008-2009 öğretim yılında 21.000'i bulmuştur. Üniversite, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Kuruluş Kanunu’nda Üniversitemiz, a- Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Ziraat Fakültesi ve Aydın Veteriner Fakültesinin adları ve bağlantılarının değiştirilmesiyle rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi’nden, b- Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek okulunun adı ve bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Söke Meslek Yüksekokulundan, c- Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden oluşmaktadır. Web Sitesi:http://www.adu.edu.tr/tr/ 

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2016-2017 için tıklayın!

K Ü N Y E
Kuruluş Tarihi : 1992
Rektör : Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Üniversite Türü : Devlet
Öğrenim Dili : Türkçe
İ L E T İ Ş İ M
Adres : Adnan Menderes Üniversitesi
Merkez Yerleşkesi Kepez Mevki AYDIN
Telefon : 0 256 218 20 00
Faks : 0 256 214 66 87
A K A D E M İ K   B İ R İ M L E R   v e   Ö Ğ R E N C İ   S A Y I S  I
Enstitü Sayısı : 3 Adet
Fakülte Sayısı : 11 Adet
Devlet Konservatuvarı : 1 Adet
Yüksekokul Sayısı : 6 Adet
Meslek Yüksekokulu Sayısı : 17 Adet
Araştırma ve Uygulama Merkezleri : 18 Adet
     
Öğrenci Sayısı (Lisans) : 16.766 Kişi
Öğrenci Sayısı (Ön Lisans) : 14.636 Kişi
Öğrenci Sayısı (Lisansüstü) : 1720 Kişi
Öğrenci Sayısı (Genel Toplam) : 33.122 Kişi
 
A K A D E M İ K   P E R S O N E L   S A Y I L A R I 
Profesör : 191 Kişi
Doçent : 120 Kişi
Yardımcı Doçent : 306 Kişi
Öğretim Görevlisi : 186 Kişi
Okutman : 110 Kişi
Araştırma Görevlisi : 376 Kişi
Uzman : 36 Kişi
İ D A R İ   P E R S O N E L   S A Y I L A R I 
Genel İdari Hizmetler : 492 Kişi
Teknik Hizmetler : 94 Kişi
Sağlık Hizmetleri : 195 Kişi
Eğitim-Öğretim Hizmetleri : 2 Kişi
Avukatlık Hizmetleri : 2 Kişi
Din Hizmetleri : 2 Kişi
Yardımcı Hizmetler : 131 Kişi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

POSTA ADRESİ :
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
Merkez Kampüsü Aytepe Mevkii PK:09100
Aydın - Türkiye
 
E-POSTA ADRESİ :
iletisim@adu.edu.tr
TELEFON NUMARASI :
+ 90 256 218 2 000
FAKS NUMARASI :
+ 90 256 214 6 687

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2016-2017

Yorumlar