Bilim Tarihi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bilim Tarihi Bölümü 2016 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayın!

Bilim Tarihi Bölümü 2017 2018 Taban Puanları için tıklayın!

Bilim Tarihi Bölümü Tanıtım Yazısı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 

Programımızın temel hedefi, insanlığın gelişim tarihinde bilim ve teknolojinin yerini ve önemini, araştırmak, öğretmek ve anlatmaktır. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında akademik bir disiplin kimliğini kazanan bilim tarihi, çok kısa sayılacak bir zaman içerisinde büyük bir gelişme kaydederek günümüzde dünyanın önemli birçok üniversitesinde lisans ve lisansüstü seviyelerde eğitimi verilen bir noktaya ulaşmıştır. Türkiye’de de bilim tarihi eğitimi 1950’lerde Ankara Üniversitesi’nde 1980’lerde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde başlamıştır. 2013 -2014 eğitim öğretim yılından itibaren, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Bilim Tarihi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans programına öğrenci alınmış ve eğitime başlanmıştır. Bu yönü ile bölümümüz, Türkiye’deki Vakıf üniversiteleri içinde açılan, lisans ve lisans üstü eğitim başlatan ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır.

İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında çok önemli araştırmaları gerçekleştiren ve bu alanda Dünya çapında geniş bir literatür oluşturan Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kurmuş olduğu aynı adı taşıyan vakfın, talebelerimize sağladığı karşılıksız burs imkanı ile bilim tarihi eğitiminde ve araştırmalarında yeni bir sistem başlatmış bulunmaktayız. Böylelikle talebelerimizin sadece eğitimlerine yoğunlaşmaları sağlanmıştır. Bu yönü ile de Türkiye’de belki de dünyadaki bilim tarihi muhitlerinde bir ilki oluşturmuştur. Hedefimiz, günümüz batı dilleri yanında Arapça, Osmanlıca, Grekçe gibi kaynak dilleri de öğreterek ülkemizde bilim tarihi alanında yetişmiş uzmanların ve araştırmacıların sayısını artırmak, kütüphanelerimizde bulunan kendi medeniyetimize ait bilim eserlerinin incelenmesini sağlamak, sonuçlarını ülkemiz ve dünya bilim tarihi camiası ile paylaşmaktır. 

Eğitim kriterlerimizin başında, çağdaş eğitim imkanları ve eğitim bursu desteği, diploma odaklı değil talebe odaklı, sıradan değil katılımlı ve fakültatif eğitim anlayışı ile kültür unsurları arasında bilim ve tekniğin önemi ve değerinin anlaşılması ve anlatılmasını sağlamak gelir. Eğitimimizin temelinde eleştirel yaklaşımın, kollektif çalışmanın ve karşılaştırmalı araştırmanın uygulanmasın bulunmur. Eğitimi hedefimiz, elitist, yabancı diller yanında en az bir kaynak dil bilen (Arapça, Farsça, Osmanlıca, Antik Yunanca vs.) talebe yetiştirmek; dünya medeniyetleri ve özellikle Türk-İslâm medeniyetinin bilim ve teknoloji mirasının modern bilim tarihi yöntemleri ile incelenmek ve sonuçlarının yayınlanmaktır. Derslerin %30’u ingilizce yapılacaktır.

Mezunlarımızın kazanımları arasında, öncelikle Türkiye’nin bilim, teknoloji, tıp ve diğer bilimlerin tarihi ile ilgili akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere üniversitelerde; yazar veya editör olarak gazete-dergi ve bilimsel yayın kuruluşlarında; uzman statüsünde ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında; yine uzman olarak kütüphane, müze ve özel sektör arşivlerinde; ileriki tarihlerde orta öğretimin son 4 yılında Milli Eğitim müfredatına dahil edildiği surette seçmeli ya da zorunlu bilim tarihi dersi öğretmeni olarak; ülkemizdeki bilim ve teknoloji mirasının araştırılması ve incelenmesi ya da yeniden canlandırılması ile ilgili projeler üreterek Üniversitemiz işbirliği ile Teknoparklarda özel projeler yapmak, gibi çok geniş bir yelpazede iş bulma imkanları sayılabilir.

Kaynak: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü

Bilim Tarihi Bölümü 2016 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayın!

Bilim Tarihi Bölümü 2017 2018 Taban Puanları için tıklayın!

Yorumlar