Biyoloji Bölümü Taban Puanları İş İmkanları

{REKLAM336-280}  

Biyoloji Bölümü

Biyoloji Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş İmkanları

Biyoloji Bölümü Taban Puanları 2014-2015 ÖSYS Kontenjanları Puan Türü Başarı Sıralaması

Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü, yaşam bilimlerinin temel öğretilerini, lisans düzeyinde aktaran bir bölüm. Daha eski ve köklü üniversitelerimizde biyoloji bölümü lisansüstü (master) düzeyinde de eğitim verebilirken, yeni kurulan üniversitelerde genellikle sadece lisans düzeyinde eğitim verebilmektedir. Biyoloji bölümü gelecek kuşaklara dünya mirası olarak bozulmadan kalması gereken ülkemizin biyolojik zenginliklerinin; bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin tanımlanması, coğrafik ve biyolojik olarak dağılımı, biyolojik yapı ve işleyişlerinin belirlenmesi, genetik yapıların aydınlatılması, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi yönündeki bilimsel öğretilerin, bulguların, bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlamıştır. Bu amaçla, üniversitelerimizin biyoloji bölümleri, ulusal ve uluslararası birçok üniversite, enstitü, kurum ve kuruluşla ilişki içerisinde projeler gerçekleştirir.

Biyoloji Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

 

Tüm akademik alanlarda akademisyen olarak,
Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda yer alan laboratuvar ve her türlü tıbbi analizlerin yapılmasında,
Tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde,
Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda,
Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda her türlü üretim faaliyetlerinde,
Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde,
Milli Park kuruluşu ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında,
Biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetleri ve Biyoloji programlarının geliştirilmesinde,
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporlarının hazırlanmasında,
Tarım ve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak,
Gıda Kontrol laboratuarlarında,
Arıtma tesislerinde,
Biyolojik Ürünlerle ilgili standartların belirlenmesinde,
Kriminoloji laboratuarlarında ve Adli Tıpta,
Gümrüklerde ülkeye sokulması ve çıkarılması yasak canlı materyallerin denetlenmesinde görevli Gümrük Biyologu olarak,
Biyomedikal çalışma alanlarında,
İlaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde,
Vektör canlıların kontrol çalışmalarında,
Nükleer tesislerde
İlaç ve kozmetik ürünlerinin ruhsatlandırma aşamalarında
İlaç sektöründe satış temsilciliği veya tanıtımında ve daha bir çok sektörde çalışabilirler.

Biyoloji Bölümü Taban Puanları 2014-2015 ÖSYS Kontenjanları Puan Türü Başarı Sıralaması

Yorumlar