Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Kariyer Alanları

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Kariyer Alanları ve İş Olanakları

Endüstride elektriği elektronikten ayırmak oldukça zordur. Elektronik mühendisliği daha çok kontrolü ve haberleşme konularını içerirken elektrik mühendisliği elektrik makineleri, kontrol, enerji otomasyonu ve yüksek gerilimi kapsamaktadır. Fakat endüstride kullanılan bir makinede her zaman elektrik motorları, kontrol birimleri ve otomasyon iç içe olduğu için mühendislerin, her iki alanda da bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Elektrik-elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniştir. Bu alanların başında savunma, haberleşme, bilişim, enerji otomasyonu ve kontrol alanlarını sayabiliriz. Meslekler arasında geçişler yönüyle bakıldığında elektronikle ilgili alt yapının sonradan kazanılması oldukça zor gözükmektedir. Bu özellik elektrik elektronik mühendislerinin istihdam yüzdesini arttırmaktadır.

 

TED Üniversitesi'nden:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı mezunları; haberleşme sistemleri, savunma sanayi, güç ve enerji sistemleri, kontrol ve otomasyon, her türlü elektronik ve sayısal sistemlerin geliştirilmesi konularında faaliyet gösteren kamu veya yurt içi / yurt dışı özel kuruluşlarda araştırmacı, danışman ve yönetici olarak çalışma şansına sahiptirler. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlara ise, yurt içinde veya yurt dışı üniversitelerinde eğitim imkanı sunulmaktadır.

TED Üniversitesi'nden: Yaz Stajı

Program kapsamında, öğrencilere mesleki pratiği kazandırmak amacıyla her biri 20 iş günü süreli iki zorunlu staj öngörülmektedir. Stajlar, 2. ve 3. sınıf sonunda yaz dönemlerinde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, TED Üniversitesi’nin Staj Yönergesi ile belirlenen genel staj prosedürlerine uygun olarak, Bölüm Staj Komisyonu’nun onayıyla, stajlarını yurt içinde veya yurt dışında uygun görülen kurumlarda gerçekleştirebilirler.

Niğde Üniversitesi'nden: Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Kariyer Alanları

 

Yorumlar