Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları

Fen Bilgisi Öğretmenliği temelde orta okul düzeyinde fen bilimleri içerikli Fen ve Teknoloji dersleri eğitimi verecek öğretmen yetiştirme amaçlı bir bölümdür.

Ülkelerin fen ve teknoloji alanında daha ileriye gidebilmeleri için güçlü bir eğitim alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü bilimsel alandaki araştırmaların ilk basamağı ilköğretimde başlamaktadır. Bu nedenle ilköğretimden itibaren öğrencilerin araştıran, sorgulayan, düşünen ve üretken bir nesil olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Böyle bir neslin yetiştirilmesinde ise fen eğitiminin rolü çok büyüktür.

Bu kapsamda Fen Biilimleri alanında eğitim verebilecek bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, araştırmalara duyarlı, olumlu tutum geliştiren, bilimsel okur-yazarlığı üst düzeyde olan, teknolojiyi verimli şekilde kullanabilen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

  • Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda lisans eğitimini tamamlayan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda, özel okullarda ve Bilim-Sanat merkezlerinde görev alabilmektedirler.
  • Özellikle eğitim teknolojilerindeki değişikliklerle birlikte ve yine özellikle yayıncılığın (dijital veya matbu) geliştiği büyük şehirlerde içerik ve yeni materyal üreten yazar olarak çalışmak da mümkündür.
  • Bunun yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden mezunlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev alabilirler. Anabilim Dalımızda lisans programının yanı sıra Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında da eğitim verilmektedir.

Tercih sayfasına dön!

Yorumlar