İktisat Bölümü Mezunlarının Kariyer Alanları

 

İktisat Bölümü Mezunlarının Kariyer Alanları nelerdir, iş olanakları ve çalışma koşulları nasıldır?

İktisat Bölümü mezunları, Türkiye ve dünya ekonomisinin işleyişini, ekonominin reel ve finans kesiminin inceliklerini iyi bildikleri için mal, para, banka, finans ve sermaye piyasalarında yatırım, üretim kararlarının alınmasında uzman olarak en çok aranan kritik elemanlardır. İş dünyasının bütün sektörlerinde iktisatçı, ekonomist, uzman, denetmen, müfettiş, kontrolör, yönetici gibi unvanlar ile çeşitli kariyer mesleklerinin mensubu olabildikleri gibi mali müşavirlik, muhasebecilik, reklamcılık, pazarlama ve insan kaynakları gibi branşlarda da kaliteli ve prestijli bir kariyer yapabilirler.

İktisat Bölümünü bitiren genç ekonomistler kamu kesiminde; Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi prestijli kurumlarda ve Bakanlıkların müfettişlik, uzmanlık, denetmenlik kadrolarında kariyer yapabilirler.

İktisat Bölümü mezunu genç iktisatçılar özel sektörde; özel bankaların müfettişlik ve uzmanlık kadrolarında, özel şirketlerin yatırım, üretim, pazarlama, insan kaynakları, dış ticaret, muhasebe, halkla İlişkiler departmanlarında kariyer imkânı bulabilirler.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının Kariyer Fırsatları

İşletme Bölümü mezunlarının iş olanakları ve çalışma alanları, kariyer fırsatları

İktisat Bölümü Mezunlarının Kariyer Alanları

 

{REKLAM728-90}

Yorumlar