İşletme bölümü mezunlarının iş olanakları ve çalışma alanları, kariyer fırsatları

İşletme Bölümü Mezunlarının Kariyer Alanları

 

İşletme Bölümü mezunları ülkemizde kamu kesimi ile özel sektörün yanı sıra uluslararası piyasalar ve çokuluslu şirketlerde ağırlıklı olarak pazarlama, finans, sigorta, bankacılık, sanayi, turizm, ticaret, bilişim, reklamcılık, halkla ilişkiler, medya ve benzeri alanlarda yöneticilikten uzmanlığa çok çeşitli görevlerde çalışabilirler. İşletme bölümü içindeki üç ana bilim dalı olan yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe ve finansman alanlarında uzman ve yönetici olarak çalışabilir, bu alanlarda yüksek lisans (MBA, Master of Bussiness Administration) ve doktora (PhD, Philosophy Doctor) yaparak akademik kariyer yapabilirler.

İşletme Bölümü mezunları, aldıkları eğitim programı gereği, her türlü işletmede iş bulma imkânına sahiptirler.

İşletme Bölümü mezunları sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler.

Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi (KOSGEB) gibi kamu kuruluşlarında da kariyer fırsatı bulabilirler.

İşletme bölümü, kamu ve özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmek amacıyla öğretim yapan bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, Temel İşletmecilik yanında İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Pazarlama ve Sayısal Yöntemler alanlarında yoğunlaşabilmektedirler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü programını tamamlayanlar kamu ve özel sektörde çok geniş çalışma imkânlarına sahiptirler.

İşletme Bölümü mezunlarının çalıştığı alanlar:

 • Özel ve Kamu kuruluşlarında her kademede yöneticilik
 • Bankacılık ve Sigortacılık              
 • Akademisyenlik
 • Borsa ve Aracı Kurumlar              
 • İnsan Kaynakları Uzmanlığı
 • Maliye Müfettişliği        
 • Üretim ve Hizmet Planlaması
 • Kaymakamlık    
 • Pazarlama Uzmanlığı
 • Mali Müşavirlik, danışmanlık       
 • Yatırım ve Finans Uzmanlığı
 • İdari Hâkimlik    Maliye Hesap Uzmanlığı

{REKLAM728-90}

İşletme Bölümü mezunlarının iş olanakları ve çalışma alanları, kariyer fırsatları

Yorumlar