KARİYER NEDİR?

Bu yazıda "Kariyer nedir, etimolojik kökeni nedir, kariyerin iş ve pozisyon ile ilişkisi nedir, sözlük anlamı nedir?" sorularına cevap bulacaksınız.

 

Kariyer, etimolojik olarak Fransızca “carriere”, İngilizce “career” kelimesinden gelmektedir. Meslek, hayat boyu ilerleme, kişinin hayatının işi olarak seçtiği meslek anlamında kullanılmaktadır.

Kariyer, "Kişinin başlangıç yaptığı, yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon" şeklinde tanımlanmaktadır.

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise kariyer, genellikle tek bir iş alanında, dikey olarak ilerlenebilecek ve yapılan uğraşta uzmanlaşılacak işleri tanımlamaktadır.

Kariyer, Sonu Olmayan Bir Gelişme Yoludur

İnsanın kendisini geliştirmesinin gerçekten sonu yoktur. Kariyer, yaptığı işte insanın kendisini sürekli geliştirebileceğini düşündüğü alanları tespit edip, yaşam boyu bu alanda yoğunlaşarak kendini mesleki, ekonomik, sosyal, fikirsel ve duygusal açıdan tatmin edebilmesidir.

Kariyeriniz Saygınlığınızdır

Kariyer, seçilen bir iş ve meslek yolunda ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla deneyim kazanmak ve yeteneklerini geliştirmek, daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla saygınlık elde etmektir. Diğer yandan kariyer, kişinin çalışma hayatında, işe ilişkin tecrübeleri, aktivitesi ve hiyerarşik pozisyonunu gösteren bir bileşke anlamını da taşımaktadır. Bireyler bir pozisyonda, yararlı tecrübelerini biriktirirler, daha sonra yeteneklerini geliştirip daha üst bir pozisyona geçerler. Bu anlamda kariyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerini içeren bir süreçtir.

Kariyeriniz Hayat Boyu Edineceğiniz Bilgi ve Deneyimlerinizin Bileşkesidir

Kariyer, iş ile birlikte zaman boyutunu da içerisinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, “bireyin yaşamı boyunca ardışık iş deneyimleri” kariyer olarak tanımlanmaktadır. Tanım, “ilerleme” açısından incelendiğinde “iş” ve “zaman” gibi iki temel boyutu içermektedir. Bu anlamda kariyer, bir zaman çizgisi (time line) üzerinde kişinin mesleğinde ilerlemesini ifade etmektedir.

Kariyeriniz Ulaşabileceğiniz En Uç Noktadır

Kariyer, koyulan hedefler doğrultusunda gerekli eğitimleri alıp, iş deneyimi kazanırken, mesleki ve bireysel açıdan kişinin kendini gerçekleştirme sürecini ifade etmektedir. Bu bağlamda, kariyer, insan ömrüyle sınırlı bir alanda mesleğinde sonuna kadar ilerlemektir.

Kariyeriniz Sizi Sürekli Geliştiren Adımlarınızdır

Kariyer, bir durum tespitiyle kişinin kendi yeteneklerinin tespiti ve yeni yeteneklerinin keşfiyle başlayan ve belli bir planla hedefler koyularak ve uygulama sonucunda hedeflere ne derece ulaşıldığı kontrol edilerek mesleğinde sürekli gelişimdir.

Kariyeriniz Yaşamınızdır

İnsanlar, yaşam düzeylerini kendileri belirler. Seçtikleri mesleklerdeki ilerleme düzeyleri yaşam düzeylerinin göstergeleridir. Farklı mesleklerde farklı yaşam düzeyleri olabildiği gibi aynı meslekte, en temel yaşam düzeyinden en yükseğine kadar dağılmış yaşam düzeyleri görmek mümkündür. Mesela: Bir işletme öğrencisi, mezun olduğunda, muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir olabilir. Bu mesleklerin her birinde yaşam düzeyi de fark edecektir. Diğer mesleklerde de bunun gibi olacaktır. Ostim’de küçük bir işletmede müdür olmak, İstikbal Mobilya’nın bölge müdürü olmak ve Ülker’in genel müdürü olmak arasında, kariyer farkları olduğu gibi, bu pozisyonların meydana getireceği yaşam düzeyi farklılıkları da olmaktadır.

{REKLAM728-90}

Kaynak: Turgut Özel Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kariyer nedir, etimolojik kökeni nedir, kariyerin iş ve pozisyon ile ilişkisi nedir, sözlük anlamı nedir?

Yorumlar