Kariyer Planlama Süreci

Kariyer Planlama Süreci, Kariyer Planlama Nasıl Yapılır?

 

Kariyer planlama sürecinin beş temel aşaması vardır:

 1. Kendini tanıma (self assesment)
 2. Meslekleri tanıma
 3. İş dünyasını tanıma
 4. Kendine uygun işi bulma
 5. Kariyerinin zirvesine tırmanma

Kendini Tanıma

İnsanın kendini tanımasıyla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımına göre insanların motivasyonunda ihtiyaçların rolü önemlidir. İnsan motive olduğunda çalışır. Bunun için insanın ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi basamağında olduğunu bilmesi gerekir. İnsan motive olunca bir üst basamağa çıkmak için çaba sarf eder.

İnsanın kendini tanıması, değerlerinin,  güçlü  ve  zayıf yönlerinin farkında olması sorgulama bilincini geliştirir ve kendine en uygun mesleği bulmasında önemli rol oynar.

Kişi kendini tanıma aşamasında, ilgi alanlarını, değerlerini ve 19 yeteneklerini göz önünde bulundurarak kendisi için en uygun mesleğin ne olduğuna karar verir.

Kişi kendi yeteneklerini tanımladıktan sonra, kariyer hedeflerini ortaya koyabilir. Kariyer hedeflerine göre de kendisine uygun mesleğe yönelebilir ve ona uygun bir iş edinebilir. İş hayatında ise, belirlediği hedeflere ne derece ulaşıp ulaşmadığını ölçebilir.

Meslekleri Tanıma

 • Kendinizi tanımanızın ardından ilgi duyduğunuz meslekleri de tanımanız gerekir.
 • Meslekler hakkındaki araştırmanızı
 • Meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetleri Çalışma ortamı
 • Çalışma koşulları
 • Çalışanlarda aranan nitelikler Mesleğe hazırlanma
 • İlk işe giriş
 • Meslekte ilerleme
 • Kazanç

İş bulma olanağı ve mesleğin geleceği Mesleğin gerektirdiği nitelikler vb. konularda yoğunlaştırmanız gerekir.

 

Kendi özellikleriniz ile mesleğin özelliklerini eşleştirerek kariyer tercihinizi oluşturabilirsiniz. Üzerinde durulacak temel nokta; kendiniz olmak istediğiniz gibi değil, olduğunuz gibi objektif olarak tanımanızdır. İlgi duyduğunuz meslekleri de olumlu-olumsuz yönleri ile bilmeniz gerekir. Doğru meslek seçimi yapabilmeniz için kararlarınızı kendinizin vermesi, bu karar doğrultusunda ailenizi ikna etmeniz, anne-babanın da sizin bu kararınıza saygı göstermesi gerekir.

Kişilik özelliklerinize, yeteneklerinize, günün şartlarına uygun bilinçli bir meslek seçimi toplumda sağlıklı, mutlu, kendi kendisiyle barışık insanların sayısını da artıracaktır. Meslek seçimi hem kişisel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşımaktadır. Kişisel yönden arzuladığımız ihtiyaçların doyurulmasında; toplumsal açıdan da toplumsal gelişmeye temel oluşturacak olan insan gücünün planlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Meslekleri Tanıma İle İlgili İpuçları

 • Danışman Öğretim Üyesi ve Rehberlik Uzmanlarına mesleklerle ilgili sorular sorunuz.
 • Meslek tanıtım seminerlerine ve üniversitelere yapılan ziyaretlere katılınız.
 • Seçmeyi düşündüğünüz meslek mensuplarıyla görüşerek onların meslekleriyle ilgili görüşlerini alınız.

Onlara çalışma ortamlarını, çalışma şartlarını, yaptıkları işleri, çalışanlarda aranılan fiziksel ve eğitimle ilgili özellikleri, iş kıyafetlerini, işlerinin yapımı için gerekli yeterlilikleri, iş içinde karşılaştıkları güçlükleri, işlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini, meslekte ilerleme durumlarını, kazanç durumlarını, mesleki hareketlilik durumlarını ve mesleğin geleceğinin ne olabileceğini sormanız yerinde olacaktır.

 İş Dünyasını Tanıma

 

Meslekleri teorik olarak ve sorarak tanıdıktan sonra, gerçek durumlarını da görmeniz gerekir. Çünkü size mesleklerle ilgili bilgileri aktaran işiler kendi bakış açılarına    göre o meslekleri sizin için iyi yorumlayacaklardır. Onlar için olan sizin için kötü olabilir veya tersi bir durum da olabilir. Bu açıdan gerçek hayatta beğendiğiniz ve girmek istediğiniz mesleği veya meslekleri daha yakından gerçek hayat uygulamasıyla görmeniz ve tecrübe etmeniz gerekir. Bunu yapabilmenizin en iyi yolu o mesleklerin uygulandığı kurum, kuruluş veya işletmelerde belli bir süre gerçekten çalışmanızla mümkün olabilecektir. Bu bakımdan, bölümünüzün staj zorunluluğu varsa, mutlaka yapınız. Varsa staj dışında işyeri uygulamaları mutlaka katılınız. Her fırsatta beğendiniz ve girmek istediğiniz mesleğin yapıldığı değişik yerlere mutlaka sık sık giderek  oradaki havayı teneffüs ediniz. Bu şekilde girmek istediğiniz mesleği daha yakından tanımış olacak ve kendinize mezuniyet sonrası birkaç potansiyel İş imkânını şimdiden belirlemiş olacaksınız. Diğer taraftan bakarsınız, siz daha sınıftayken iş teklifi alıverirsiniz.

Kendine Uygun İşi Bulma

Önceki aşamalarda elde ettiğiniz deneyim ile kendinizi ve meslekleri tanıyarak kendinize uygun meslekleri belirlediniz. Hatta bir adım daha atarak, size ve beğendiğiniz mesleklere uygun iş dünyasından işletme, kurum veya kuruluşları da belirlediniz. Şimdi yapmanız gereken, hedeflediğiniz işletme, kurum veya kuruluşların sizi neden alması gerektiği ve neden sizin diğerlerinden daha öte o işe uygun olduğunuzun ortaya koyulmasıdır. Kısacası bir pazarlama operasyonudur.

Kendinizi, üniversite eğitiminiz boyunca, hedeflediğiniz mesleklere uygun hale getirdiniz. Hatta bunun için ilave kurslara katıldınız, yan dal veya çift ana dal yaptınız ve sertifikalar da aldınız.

Şimdi eylem zamanı diyebiliriz. Sevdiğiniz mesleğe uygun işyerlerinden 20-25 tane belirleyiniz. Onları öncelik ve önem sırasına göre sıraya koyunuz. Kendi yeteneklerinizle onların istihdam ettiği ve etmek istediği    insanlarda aradıkları özellikleri                karşılaştırınız. Sıradan üstünü çizerek devam ediniz. Diyelim ki; baştan 6. firmaya kadar geldiniz. İşte sizin aslında hedeflediğiniz en baştakilere henüz hazır olmadığınızı ve ancak kariyerinize olmak istediğiniz yere 6 kademe daha geriden başlayacaksınız demektir. Bunun nedeni, iş dünyasına yeterince hazır olmadığınız anlamına gelir. Henüz eksik bilgilerinizin olduğu anlamına gelir. Bunları hızla ve belli bir öncelik ve önem sırası içerisinde tamamlamalısınız.

Yeteneklerinizi sürekli geliştirmelisiniz, becerilerinizi sürekli artırmalısınız. Diyelim ki; bu işletmelerden birine iş başvurusunda bulunacaksınız. O zaman, iyi bir özgeçmiş (CV), iyi bir üst yazı (kapak yazısı) hazırlamalısınız. Referanslarınızı başvuruda bulunacağınız kuruma uygun olarak düzeltiniz. İş başvurunuz, kabul edilip mülakata çağrıldığınızda ise, yolun yarısı geçmiş demektir. Ancak yüz yüze görüşme de bundan önceki süreçler kadar önemlidir. Toplam 30 saniyeniz var. Sizi mülakat yapan kişiyi dikkatle dinleyin ve sizin o kurum için hangi pozisyon ve konularda nasıl yardımcı olabileceğinizin cümlesini kurun, 30 saniyede ifade edin ve işi alın.

Hayırlı olsun.

Ama bitmedi. İşe başlamak yolun yarısı eder. Diğer yarısı ise, kariyerinizi geliştirerek kariyerinizin zirvesine çıkmaktır.

Kariyerinizin Zirvesine Tırmanma ve Kariyer Geliştirme

{REKLAM728-90}

Kariyer Planlama Süreci, Kariyer Planlama Nasıl Yapılır?

Yorumlar