Lisans Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri  (ALFABETİK TABLO).

   

  Aşağıdaki tabloda 2015 ÖSYS'de tercih edebileceğiniz lisans programlarının alfabetik tam listesi yer alıyor. Aşağıdaki tablo en güncelidir, 2015 ÖSYS Kılavuzundan sıcağıyla alınmıştır.

  Lisans programlarını tanıyor musunuz? Hemen her öğrenci, her üniversite adayı genellikle kendisiyle ilgili olan, tercih etmeyi düşündüğü bölümleri ve fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, matematik, türk dili ve edebiyatı, tıp, inşaat ve makine gibi bir kaç mühendislik dalı, ingilizce gibi bir iki yabancı dil programı ve bazı öğretmenlik programlarını bilir. Ancak aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, aslında yüzlerce farklı bölüm ve buna parelel olarak yüzlerce farklı meslek vardır. Sadece sağlıkla ilgili bilinen klasik (tıp, eczacılık, diş hekimliği, ebelik, hemşirelik gibi) bölüm ve meslekler dışında bugün farklı onlarca bölüm ve meslek vardır. Dahası yine sağlık bilimleri ve mühendislik bilimlerinin kesişiminden oluşan yepyeni bir çok bölüm vardır. Örnek mi? Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği v.b.

  Yine üniversite adayları için önemli fırsatlar sunan bir çok dil bölümü var ki, bu bölümlerle birlikte yan dal veya ikinci üniversite olarak iktisadi idari bilimler veya turizm ve ticaret ile ilgili bölümlerin de okunması durumunda büyük fırsatların karşınıza çıktığını görebilirsiniz.

  Biz şimdilik aşağıdaki tablodan bölümleri incelemeye çağırarak geniş düşünme tavsiyesinde bulunuyoruz.

   

  LİSANS PROGRAMLARI
  Acil Durum ve Afet Yönetimi   4   MF-3
  Acil Durum ve Afet Yönetimi   4   YGS-2
  Adli Bilişim Mühendisliği   4   MF-4
  Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği   4   MF-4
  Aile ve Tüketici Bilimleri   4   TM-3
  Aktüerya   4   YGS-1
  Aktüerya Bilimleri   4   MF-1
  Aktüerya ve Risk Yönetimi   4   TM-1
  Alman Dili ve Edebiyat   4   DİL-1
  Almanca Öğretmenliği   4   DİL-1
  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı   4   DİL-1
  Animasyon   4   TS-1
  Antropoloji   4   TM-3
  Arap Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  Arapça Öğretmenliği   4   DİL-3
  Arkeoloji   4   TM-3
  Arkeoloji ve Sanat Tarihi   4   TS-1
  Arnavut Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Astronomi ve Uzay Bilimleri   4   MF-1
  Avrupa Birliği İlişkileri   4   TM-2
  Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyat   4   TS-2
  Bahçe Bitkileri   4   MF-2
  Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamas   4   MF-2
  Balıkçılık Teknolojisi   4   YGS-2
  Bal kç l k Teknolojisi Mühendisliği   4   MF-2
  Bankac l k (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Bankac l k ve Finans (Fakülte)   4   TM-1
  Bankac l k ve Finans (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Bankac l k ve Finansman (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Bankac l k ve Sigortac l k (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Basım Teknolojileri   4   YGS-1
  Bas m Yay n Üretim Teknolojileri   4   TM-1
  Bas n ve Yay n   4   TS-1
  Beslenme ve Diyetetik   4   MF-3
  Beslenme ve Diyetetik   4   YGS-2
  Bilgi ve Belge Yönetimi   4   TM-3
  Bilgisayar Bilimleri   4   MF-1
  Bilgisayar Mühendisliği   4   MF-4
  Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri   4   YGS-1
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği   4   YGS-1
  Bilgisayar ve Yaz l m Mühendisliği   4   MF-4
  Bilgisayar-Enformatik   4   MF-4
  Bilim Tarihi   4   TM-3
  Bilişim Sistemleri Mühendisliği   4   MF-4
  Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri   4   MF-4
  Bitki Koruma   4   MF-2
  Bitkisel Üretim ve Teknolojileri   4   MF-2
  Biyoenformatik ve Genetik   4   MF-3
  Biyokimya   4   MF-3
  Biyoloji   4   MF-2
  Biyoloji Öğretmenliği   4   MF-2
  Biyomedikal Mühendisliği   4   MF-4
  Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Biyomühendislik   4   MF-4
  Biyosistem Mühendisliği   4   MF-4
  Biyoteknoloji   4   MF-3
  Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji   4   MF-3
  Boşnak  Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Bulgar Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Canland rma Filmi Tasar m ve Yönetimi   4   TS-1
  Cevher Haz rlama Mühendisliği   4   MF-4
  Coğrafya   4   TS-1
  Coğrafya (Aç köğretim)   4   YGS*
  Coğrafya Öğretmenliği   4   TS-1
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar   4   TS-2
  Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Çal şma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri   4   TM-1
  Çal şma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Aç köğretim)   4   YGS*
  Çerkez Dili ve Edebiyat   4   TS-2
  Çeviribilim (Alm., Fra., İng.)   4   DİL-1
  Çeviribilim (Bat  Dilleri)   4   DİL-2
  Çeviribilim (Doğu Dilleri)   4   DİL-3
  Çevre Mühendisliği   4   MF-4
  Çin Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  Çocuk Gelişimi   4   TM-3
  Çocuk Gelişimi   4   YGS-5
  Çocuk Sağl ğ ve Gelişimi   4   TM-3
  Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi   4   TM-1
  Deniz Ulaşt rma İşletme Mühendisliği (Fakülte)   4   MF-4
  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği   4   YGS-1
  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Fakülte)   4   TM-1
  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Deri Mühendisliği   4   MF-4
  Dil ve Konuşma Terapisi   4   MF-3
  Dilbilim (Alm., Fra., İng.)   4   DİL-1
  Dilbilim (Bat  Dilleri)   4   DİL-2
  Dilbilim (Doğu Dilleri)   4   DİL-3
  Dilbilimi   4   DİL-1
  Diş Hekimliği   5   MF-3
  Ebelik   4   MF-3
  Ebelik   4   YGS-2
  Eczac l k   5   MF-3
  Ekonometri   4   TM-1
  Ekonomi   4   TM-1
  Ekonomi ve Finans   4   TM-1
  El Sanatları   4   YGS-5
  El Sanatları Tasarımı ve Üretimi    4   YGS-5
  Elektrik Mühendisliği   4   MF-4
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği   4   MF-4
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Elektronik Mühendisliği   4   MF-4
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği   4   MF-4
  Endüstri Mühendisliği   4   MF-4
  Endüstri Ürünleri Tasar m   4   MF-4
  Endüstri ve Sistem Mühendisliği   4   MF-4
  Endüstriyel Tasar m   4   MF-4
  Endüstriyel Tasar m Mühendisliği   4   MF-4
  Endüstriyel Tasar m Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Enerji Sistemleri Mühendisliği   4   MF-4
  Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Enerji Yönetimi   4   TM-1
  Ergoterapi   4   MF-3
  Ergoterapi   4   YGS-2
  Ermeni Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  Eski Yunan Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Eşit Ağ rl kl  Programlar   4   TM-2
  Fars Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  Felsefe   4   TM-3
  Felsefe (Açıköğretim)   4   YGS*
  Felsefe Grubu Öğretmenliği   4   TM-3
  Fen Bilgisi Öğretmenliği   4   MF-2
  Film Tasarımı ve Yazarlık   4   TS-1
  Film Tasarımı ve Yönetmenliği   4   TS-1
  Finansal Ekonometri   4   TM-1
  Fizik   4   MF-2
  Fizik Mühendisliği   4   MF-4
  Fizik Öğretmenliği   4   MF-2
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   4   MF-3
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   4   YGS-2
  Fotoğraf ve Video   4   TS-1
  Fransız Dili ve Edebiyat   4   DİL-1
  Fransızca Öğretmenliği   4   DİL-1
  Gıda Mühendisliği   4   MF-4
  Gıda Teknolojisi   4   YGS-2
  Gastronomi   4   YGS-4
  Gastronomi ve Mutfak Sanatları   4   TS-1
  Gastronomi ve Mutfak Sanatları   4   YGS-4
  Gayrimenkul ve Varl k Değerleme (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Gazetecilik   4   TS-1
  Geleneksel Türk Sanatları       4   YGS-4
  Gemi İnşaat  ve Gemi Makineleri Mühendisliği   4   MF-4
  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği   4   MF-4
  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği   4   YGS-1
  Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği   4   MF-4
  Gemi ve Yat Tasar m   4   MF-4
  Genetik ve Biyomühendislik   4   MF-3
  Geomatik Mühendisliği   4   MF-4
  Gerontoloji   4   MF-3
  Girişimcilik   4   TM-1
  Görme Engelliler Öğretmenliği   4   YGS-4
  Görsel İletişim   4   TS-1
  Görsel İletişim Tasarımı   4   TS-1
  Görsel Sanatlar   YGS 5   Balkan
  Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı   4   TS-1
  Grafik Tasarım   4   TM-2
  Grafik Tasarım   4   YGS-5
  Gümrük İşletme (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Gürcü Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  Güverte   4   YGS-1
  Halkbilim   4   TS-1
  Halkla İlişkiler   4   TS-1
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    4   TS-1
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    4   YGS-4
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım   4   TS-1
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)   4   YGS*
  Harita Mühendisliği   4   MF-4
  Havac l k Elektrik ve Elektroniği   4   MF-4
  Havac l k İşletmeciliği   4   TM-1
  Havac l k ve Uzay Mühendisliği   4   MF-4
  Hayvansal Üretim   4   YGS-2
  Hemşirelik   4   MF-3
  Hemşirelik   4   YGS-2
  Hemşirelik ve Sağl k Hizmetleri   4   MF-3
  Hidrojeoloji Mühendisliği   4   MF-4
  Hindoloji   4   DİL-3
  Hititoloji   4   TS-2
  Hukuk (Hukuk Fakültesi'nin Puan Türü Değişti!)   4   TM-3
  Hungaroloji   4   DİL-3
  İbrani Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  İç Mimarl k   4   MF-4
  İç Mimarl k ve Çevre Tasar m   4   TM-1
  İktisadi ve İdari Bilimler Programlar   4   TM-2
  İktisat   4   TM-1
  İktisat (Açıköğretim)   4   YGS*
  İlahiyat   4   YGS-4
  İletişim   4   TS-1
  İletişim Bilimleri   4   TS-1
  İletişim Sanatlar   4   TS-1
  İletişim Tasarımı   4   TS-1
  İletişim Tasarımı ve Yönetimi   4   TS-1
  İletişim ve Tasarımı   4   TS-1
  İlköğretim Matematik Öğretmenliği   4   MF-1
  İmalat Mühendisliği   4   MF-4
  İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  İngiliz Dil Bilimi   4   DİL-1
  İngiliz Dili ve Edebiyat   4   DİL-1
  İngiliz Dili ve Karş laşt rmal  Edebiyat   4   DİL-1
  İngilizce Öğretmenliği   4   DİL-1
  İnsan Kaynaklar  Yönetimi (Fakülte)   4   TM-1
  İnsan Kaynaklar  Yönetimi (Yüksekokul)   4   YGS-6
  İnsan ve Toplum Bilimleri   4   TM-3
  İnşaat Mühendisliği   4   MF-4
  İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  İslam Bilimleri   4   YGS-4
  İslam ve Din Bilimleri  4 YGS-4
  İslami İlimler Fakültesi   4   YGS-4
  İspanyol Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  İstatistik   4   MF-1
  İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri   4   MF-1
  İş Sağlığı ve Güvenliği   4   MF-2
  İş Sağlığı ve Güvenliği   4   YGS-2
  İşitme Engelliler Öğretmenliği   4   YGS-4
  İşletme   4   TM-1
  İşletme (Aç köğretim)   4   YGS*
  İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)   4   YGS-6
  İşletme Enformatiği   4   TM-1
  İşletme Mühendisliği   4   MF-4
  İşletme Yönetimi   4   TM-1
  İşletme-Ekonomi   4   TM-1
  İtalyan Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Japon Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  Japonca Öğretmenliği   4   DİL-3
  Jeofizik Mühendisliği   4   MF-4
  Jeoloji Mühendisliği   4   MF-4
  Kamu Yönetimi   4   TM-2
  Kamu Yönetimi (Aç köğretim)   4   YGS*
  Karş laşt rmal  Edebiyat (Alm., Fra., İng.)   4   DİL-1
  Karş laşt rmal  Edebiyat (Bat  Dilleri)   4   DİL-2
  Karş laşt rmal  Edebiyat (Doğu Dilleri)   4   DİL-3
  Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi   4   MF-4
  Kimya   4   MF-2
  Kimya Mühendisliği   4   MF-4
  Kimya Mühendisliği ve Uygulamal  Kimya   4   MF-4
  Kimya Öğretmenliği   4   YGS-2
  Kimya ve Süreç Mühendisliği   4   MF-4
  Kimya-Biyoloji Mühendisliği   4   MF-4
  Klasik Arkeoloji   4   TM-3
  Konaklama İşletmeciliği (Aç köğretim)   4   YGS*
  Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)   4   TM-1
  Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)   4   YGS-6
  LİSANS PROGRAMLARI (DEVAM)
  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği   4   MF-4
  Kore Dili ve Edebiyatı   4   DİL-3
  Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi   4   TS-1
  Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı   4   YGS-5
  Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım   4   TM-1
  Küresel Siyaset ve Uluslararas  İlişkiler   4   TM-2
  Küresel ve Uluslararası İlişkiler   4   TM-2
  Kürt Dili ve Edebiyat   4   TS-2
  Latin Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Leh Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Lojistik (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Lojistik Yönetimi   4   TM-1
  Maden Mühendisliği   4   MF-4
  Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği   4   MF-4
  Makine Mühendisliği   4   MF-4
  Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Makine ve İmalat Mühendisliği   4   MF-4
  Maliye   4   TM-1
  Maliye (Açıköğretim)   4   YGS*
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği   4   MF-4
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği   4   MF-4
  Malzeme Mühendisliği   4   MF-4
  Matematik   4   MF-1
  Matematik Mühendisliği   4   MF-1
  Matematik Öğretmenliği   4   MF-1
  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri   4   MF-1
  Matematik-Bilgisayar   4   MF-1
  Medya ve Görsel Sanatlar   4   TS-1
  Medya ve İletişim   4   TS-1
  Medya ve İletişim Sistemleri   4   TS-1
  Mekatronik Mühendisliği   4   MF-4
  Mekatronik Sistemler Mühendisliği   4   MF-4
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği   4   MF-4
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Meteoroloji Mühendisliği   4   MF-4
  Mimarlık   4   MF-4
  Moda Tasarımı (Fakülte)   4   TM-2
  Moda Tasarımı   4   YGS-5
  Moda ve Tekstil Tasarımı   4   TM-2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik   4   MF-3
  Muhasebe (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Muhasebe ve Denetim (Fakülte)   4   TM-1
  Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)   4   TM-1
  Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte)   4   TM-1
  Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Mücevherat Mühendisliği   4   MF-4
  Mühendislik Programlar   4   MF-4
  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlar   4   MF-4
  Mütercim-Tercümanl k (Alm., Fra., İng.)   4   DİL-1
  Mütercim-Tercümanl k (Bat  Dilleri)   4   DİL-2
  Mütercim-Tercümanl k (Doğu Dilleri)   4   DİL-3
  Müzecilik   4   TM-3
  Nanoteknoloji Mühendisliği   4   MF-4
  Nükleer Enerji Mühendisliği   4   MF-4
  Odyoloji   4   MF-3
  Odyoloji   4   YGS-2
  Okul Öncesi Öğretmenliği   4   YGS-5
  Optik ve Akustik Mühendisliği   4   MF-4
  Organik Tar m İşletmeciliği (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Orman Endüstrisi Mühendisliği   4   MF-4
  Orman Mühendisliği   4   MF-4
  Ortez-Protez   4   MF-3
  Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Otomotiv Mühendisliği   4   MF-4
  Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Öğretmenlik Programlar   4   TM-2
  Özel Eğitim Öğretmenliği    4   YGS-4
  Pazarlama (Fakülte)   4   TM-1
  Pazarlama (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Perfüzyon   4   YGS-2
  Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği   4   MF-4
  Peyzaj Mimarl ğ   4   MF-4
  Pilot Eğitimi   4   MF-4
  Pilotaj   4   MF-4
  Polimer Mühendisliği   4   MF-4
  Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi   4   TM-3
  Psikoloji   4   TM-3
  Radyo ve Televizyon   4   TS-1
  Radyo, Televizyon ve Sinema   4   TS-1
  Rayl  Sistemler Mühendisliği   4   MF-4
  Rehberlik ve Psikolojik Dan şmanl k   4   TM-3
  Reklam Tasar m  ve İletişimi   4   TS-1
  Reklamc l k   4   TS-1
  Reklamc l k ve Halkla İlişkiler   4   TS-1
  Rekreasyon   4   TM-3
  Rekreasyon   4   YGS-5
  Rekreasyon Yönetimi   4   TS-2
  Rekreasyon Yönetimi   4   TS-2
  Rus Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  S n f Öğretmenliği   4   TM-2
  Sağl k İdaresi   4   TM-1
  Sağl k Kurumlar  İşletmeciliği (Fakülte)   4   TM-1
  Sağl k Kurumlar  İşletmeciliği (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Sağlık Kurumlar  Yöneticiliği   4   TM-1
  Sağlık Kurumlar  Yöneticiliği   4   YGS-6
  Sağlık Kurumlar  Yönetimi   4   YGS-6
  Sağlık Yönetimi (Fakülte)   4   TM-1
  Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Sanat Tarihi   4   TS-2
  Sanat ve Kültür Yönetimi   4   TS-2
  Sanat ve Sosyal Bilimler Programlar   4   TM-3
  Sanat ve Tasarım Yönetimi   4   TS-2
  Sanat Yönetimi   4   TS-2
  Sermaye Piyasalar  ve Portföy Yönetimi   4   YGS-6
  Sermaye Piyasası    4   YGS-6
  Seyahat İşletmeciliği   4   TM-1
  Seyahat İşletmeciliği   4   YGS-6
  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği    4   TM-1
  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği    4   TM-1
  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği    4   YGS-5
  Sigortacılık (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Sigortacılık ve Risk Yönetimi   4   TM-1
  Sigortac l k ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Sigortac l k ve Sosyal Güvenlik   4   TM-1
  Sinema ve Dijital Medya   4   TS-1
  Sinema ve Televizyon   4   TS-1
  Sinoloji   4   DİL-3
  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   4   TM-1
  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   4   YGS-6
  Sivil Havacılık İşletmeciliği   4   TM-1
  Siyaset Bilimi   4   TM-2
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi   4   TM-2
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler   4   TM-2
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   4   TS-1
  Sosyal Hizmet   4   YGS*
  Sosyal Hizmet   4   TM-3
  Sosyal Hizmet   4   YGS-5
  Sosyoloji   4   TM-3
  Sosyoloji (Aç köğretim)   4   YGS*
  Spor Yöneticiliği   4   TM-3
  Spor Yöneticiliği   4   YGS-5
  Su Ürünleri Mühendisliği   4   MF-2
  Sümeroloji   4   TS-2
  Süt Teknolojisi   4   MF-2
  Şehir ve Bölge Planlama   4   MF-4
  Tıp Fakültesi   6   MF-3
  Tıp Mühendisliği   4   MF-4
  Takı Tasarımı   4   TM-2
  Takı Tasarımı   4   YGS-5
  Tapu Kadastro (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Tar m Ekonomisi   4   TM-1
  Tar m Makineleri   4   MF-4
  Tar msal Biyoteknoloji   4   MF-3
  Tar msal Genetik Mühendisliği   4   MF-3
  Tar msal Yap lar ve Sulama   4   MF-4
  Tarih   4   TS-2
  Tarih (Aç köğretim)   4   YGS*
  Tarih Öğretmenliği   4   TS-2
  Tarih Öncesi Arkeolojisi   4   TM-3
  Tarla Bitkileri   4   MF-3
  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi   4   TM-1
  Tekstil Mühendisliği   4   MF-4
  Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)   4   MF-4
  Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)   4   YGS-6
  Tekstil ve Moda Tasar m   4   TM-2
  Televizyon Haberciliği ve Programcılığı   4   TS-1
  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme   4   MF-2
  Turizm İşletmeciliği (Fakülte)   4   TM-1
  Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.)   4   TM-1
  Turizm İşletmeciliği   4   YGS-6
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik   4   TM-1
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik   4   YGS-6
  Turizm Rehberliği (Alm., Fra., İng.) (Fakülte)   4   DİL-1
  Turizm Rehberliği (Alm., Fra., İng.) (Yüksekokul)   4   DİL-1
  Turizm Rehberliği (Bat  Dilleri)   4   DİL-2
  Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri)   4   DİL-3
  Turizm Rehberliği (M.T.O.K.)   4   DİL-1
  Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)   4   TM-1
  Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Turizm ve Otelcilik  (Fakülte)   4   TM-1
  Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Türk Dili ve Edebiyat   4   TS-2
  Türk Dili ve Edebiyat  (Açıköğretim)   4   YGS*
  Türk Dili ve Edebiyat  Öğretmenliği   4   TS-2
  Türk Halkbilimi   4   TS-1
  Türkçe Öğretmenliği   4   TS-2
  Tütün Eksperliği   4   YGS-2
  Uçak Elektrik-Elektronik   4   YGS-1
  Uçak Gövde - Motor   4   YGS-1
  Uçak Gövde - Motor Bakım   4   YGS-1
  Uçak Gövde - Motor Bakım   4   MF-4
  Uçak Mühendisliği   4   MF-4
  Uçak ve Uzay Mühendisliği   4   MF-4
  Ulaştırma Mühendisliği   4   MF-4
  Ulaştırma ve Lojistik   4   YGS-6
  Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi   4   YGS-6
  Uluslararası Finans ve Bankacılık   4   TM-1
  Uluslararas  Girişimcilik   4   TM-1
  Uluslararas  İlişkiler   4   TM-2
  Uluslararas  İlişkiler (Açıköğretim)   4   YGS*
  Uluslararas  İlişkiler ve Avrupa Birliği   4   TM-2
  Uluslararas  İşletme Yönetimi   4   TM-1
  Uluslararas  İşletmecilik ve Ticaret   4   TM-1
  Uluslararas  Lojistik ve Taşımacılık   4   TM-1
  Uluslararas  Lojistik ve Taşımacılık   4   YGS-6
  Uluslararas  Perakende Yönetimi (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Uluslararas  Ticaret ve Finans   4   TM-1
  Uluslararas  Ticaret ve Finansman   4   TM-1
  Uluslararas  Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)   4   TM-1
  Uluslararas  Ticaret ve İşletmecilik   4   YGS-6
  Uluslararas  Ticaret ve Lojistik   4   TM-1
  Uluslararas  Ticaret ve Lojistik   4   YGS-6
  Uluslararas  Ticaret ve Lojistik Yönetimi   4   TM-1
  Uluslararas  Ticaret ve Pazarlama   4   TM-1
  Uluslararas  Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (YO)   4   YGS-6
  Uluslararas Finans (Fakülte)   4   TM-1
  Uluslararas Finans (Yüksekokul)   4   YGS-6
  Uluslararası İşletme   4   TM-1
  Uluslararası İşletmecilik   4   TM-1
  Uluslararası Lojistik   4   TM-1
  Uluslararası Lojistik Yönetimi   4   TM-1
  Uluslararası Ticaret (Fakülte)   4   TM-1
  Uluslararası Ticaret   4   YGS-6
  Urdu Dili ve Edebiyat   4   DİL-3
  Uzay Bilimleri ve Teknolojileri   4   MF-1
  Uzay Mühendisliği   4   MF-4
  Üretim Sistemleri Mühendisliği Programlar   4   MF-4
  Üstün Zekalılar Öğretmenliği   4   YGS-6
  Veterinerlik   5   MF-3
  Yaban Hayat  Ekolojisi ve Yönetimi   4   MF-2
  Yazılım Mühendisliği   4   MF-4
  Yeni Medya   4   TS-1
  Yeni Medya   4   YGS-4
  Yeni Medya ve Gazetecilik   4   TS-1
  Yiyecek İçecek İşletmeciliği   4   TM-1
  Yiyecek İçecek İşletmeciliği   4   YGS-6
  Yönetim Bilimleri Programlar   4   TM-1
  Yönetim Bilişim Sistemleri   4   TM-1
  Yönetim Bilişim Sistemleri   4   YGS-6
  Yunan Dili ve Edebiyat   4   DİL-2
  Zaza Dili ve Edebiyat   4   TS-2
  Zihin Engelliler Öğretmenliği   4   YGS-4
  Zootekni   4   MF-2

  YGS Puanlı Bölümler

  TM Puanlı Bölümler

  TS Puanlı Bölümler

  MF Puanlı Bölümler

  Dil Puanlı Bölümler

  Sınavsız Geçiş

  Ek- Puanlı Bölümler

   

  Bu tabloda diğer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamıştır.

  Bazı programların yanında yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazısı o programın puan türündeki farklılığı belirtmek içindir.

  Lisans programları ve puan türleri alfabetik liste